Materská škola, Zástranie 284, Žilina

Materská škola, Zástranie 284, Žilina

Zástranie 284
010 03 Žilina
IČO: 37905058

Informácie o inštitúcii Materská škola, Zástranie 284, Žilina

O materskej škole.

 

Materská škola Zástranie pod názvom „Deti z lesnej krajiny“ sa nachádza v peknej horskej oblasti asi 9km od mesta Žilina. Je predprimárnych zariadením s celodennou starostlivosťou vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Je dvojtriedna s približným počtom detí 50. Autobusové spojenie je mestskou hromadnou dopravou linkou č. 27. Dĺžka trvania cesty je 15 min. Prevádzka materskej školy je od 630 – do 1600 hod. Súčasťou materskej školy je priestranná záhrada s dostatkom zelene vybavená detským ihriskom, pieskoviskom a preliezkami. Umožňuje tak dostatočné rozvíjanie pohybových aktivít detí.

Materská škola organizuje počas celého školského roka rôzne podujatia, kurzy, aktivy a výlety pre deti (niektoré aj za účasti rodičov ). Možnosť prihlásiťdieťa a zapojenie rodiča je na dobrovoľnej báze a organizuje sa nielen počas prevádzkových hodín MŠ ale aj cez víkendy. Deti a rodičia tak majú možnosť spoločne a zmysluplne tráviť voľný čas.

S kým môžete prísť do kontaktu?

riaditeľka MŠ, 1. trieda - kuriatka Janka Slotová
učiteľ, 1. trieda - kuriatka Marek Holaza
učiteľka, 2. trieda - motýliky Mária Vasová
učiteľka, 2. trieda - motýliky Anna Koščialiková

Kde nás nájdete?

Zobrazit